Home

Welkom op de site van de Huisartsenkring Wervik-Geluwe VZW.

Wij zijn een vereniging van huisartsen in de regio Wervik-Geluwe, opgericht op 21 november 2005.

Onze voornaamste doelstellingen zijn om alle huisartsen van onze regio Wervik-Geluwe te verenigen, om de continuïteit van de medische zorg en de kwaliteit hiervan te optimaliseren.

We organiseren de wachtdiensten in samenwerking met wachtpost De Meander, organiseren wetenschappelijke bijscholingen en zijn in continu overleg met de verschillende partners van de eerste – en tweede lijn van de gezondheidszorg en de overheid.

Wenst U meer informatie, zie onze contactgegevens.