Wachtdienst

Wachtdienst tijdens de week

Indien uw huisarts niet beschikbaar is, kunt u bij urgenties tijdens de week na 19u beroep doen op de wachtarts op het nummer 056 53 08 03.

Wachtdienst op feestdagen en tijdens het weekend

Op feestdagen en tijdens het weekend kunt u voor dringende medische problemen terecht in wachtpost De Meander in de Rijselstraat 78, 8930 Menen, AZ Delta, route 73. (OPGELET: NIEUW ADRES)

Deze wachtdienst begint van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u. Op een feestdag begint de wachtdienst vanaf 19u de avond vóór de feestdag tot 8u de morgen na de feestdag.
De wachtpost is elke zaterdag, zondag en feestdag open van 8u ’s morgens tot 20u ’s avonds. Na 20u is de wachtpost gesloten.
Na de openingsuren van de wachtpost is er in uiterste nood een arts die op huisbezoek kan komen.

Nieuw oproepnummer van vrijdag 19u tot maandag 8u en op feestdagen. BEL 1733 en volg de instructies.

Voor bijkomende info kunt u terecht op de website van de wachtpost: http://wachtpostdemeander.be

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.